پرش به محتوا

زیر سیستم کارتابل

kartabl-subsys

امکانات زیر سیستم کارتابل

امکان تعریف کارتابل برای پرسنل
تعریف مراحل کارتابل برای فرم های درخواستی پرسنل
امکان تغییر مافوق پست های سازمانی بدون اینکه در چارت سازمانی تغییری ایجاد شود.
امکان تعریف گردش کار هاو مراحل آن ها برای هر فرم نرم افزار
کلیه ارجاعات از قبیل ( گزارش اصلی، ارسال شده، برگشت شده، تایید نهایی شده و …) در این زیر سیستم قابل نمایش
و بررسی می باشد.