پرش به محتوا

زیر سیستم تغذیه

Nutrition-subsys

امکانات زیر سیستم تغذیه

امکان درج انواع غذا، وعده های غذایی و مکان های سرو غذای طرف قرارداد شرکت
ثبت انواع قرارداد با شرکت های سرویس دهی غذا
  سیستم سفارش غذا بر اساس قرارداد جاری سازمان و انتخاب نوع وعده، نوع غذا و تعداد آن توسط پرسنل