پرش به محتوا

مدیریت فرایندی

مدیریت فرایندی
EFQM

Process Management

مدیریت فرایندی   EFQM

امروزه سازمان ها و شرکت ها در فرایند جهانی شدن و قرار گرفتن در تجارت های جهانی با چالش های زیادی مواجه هستند. مدل های سازمانی زیادی برای سنجش میزان استقرار در سازمان ها وجود دارد که با به کار بردن آن هامیتوان عملکرد یک سازمان و یا نهاد را نسبت به دیگر سازمان ها سنجید و هم اینکه موفقیت خود را در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی کرد.

با استفاده از مدل های تعالی می توان به نتایجی مانند کیفیت بالای تولید، کالا یا خدمات رسید و با مشارکت تمامی اعضا میتوان منافع ذینفعان را تامین و یا رضایت مشتریان را جلب نمود. در ادامه به تشریح اصول و مبانی مدل تعالی EFQM می پردازیم.

تعالی سازمانی :

ابزاری برای اندازه گیری استقرار سیستم ها در سازمان ها، ارزیابی و راهنمایی مسیر فعالیت مدیران در جهت بهبود عملکرد شناسایی را مورد سنجش قرار می دهد.مزایای مدل تعالی سازمانی چیست؟

 • این مدل برای فرایند های فراگیر و سیستماتیک کاربرد دارد.
 • به تغییرات نیاز های ذینغعان، عکس العمل سریع نشان می دهد.
 • به نتایج بدست آمده سازمان ها توجه دارد.
 • ارزیابی های بدست آمده توسط این تعالی مبتنی بر واقعیت می باشد.
 • این تعالی همکاری کارکنان به صورت گسترده را مدنظر قرار می دهد.
 • در این روش نقاط مثبت در زمینه های قابل بهبود قابل شناخت و شناسایی می باشند.
 • مدیریت با کارکنان زبان مشترکی در این فرایند دارند.
 • تبادل اطلاعات و تجربیات با استفاده از الگوبرداری صحیح قابل انجام می باشد.
 • از روش خود ارزیابی استفاده می کند.
 • زمینه ای برای یادگیری های فردی وسازمانی را فراهم می کند.
 • تصویری عینی از کیفیت فعالیت های سازمان ها نشان می دهد.
 • حوزه های تمرکز فعالیت های بهبود را شناسایی می کند.
 • به طرح های بهبود در چارچوب واحد ساماندهی می بخشد.

9 معیار در مدل تعالی سازمانی

1- رهبری( Leadership)

فعالیت رهبران دستیابی به  آرمان و ماموریت های سازمانی می باشد که خود الگوی فرهنگ تعالی در سازمان هستند که شامل نکات زیر می شود:

2- خط مشی و استراتژی ( Policy &Strateg)

3- کارکنان (Pepole)

4- شرکای تجاری و منافع( Partnership)

5- فرایند ها( Process)

6- نتایج مشتریان(Customer Results)

7- نتایج کارکنان (Pepole Results)

8- نتایج جامعه (Society Results)

9- نتایج کلیدی عملکرد (Key Performance Results)

مدیریت فرایندیامتیاز دهی در مدل تعالی به چه صورت است؟

کل امتیاز در این مدل:100، معیار توانمند سازی:50%، ارزش کل:500 امتیاز می باشد. که وزن زیر مجموعه های آن عبارتند از :فرایند ها: 14%، رهبری :10 %، مشارکت و منابع : 9%، کارکنان: 9 %، خط مشی و استراتژی 8%.

در معیار های نتایج از  50% ارزش کل معادل 500 امتیاز، نتایج مشتریان: 20%، نتایج کارکنان 9%، نتایج جامعه 6%، و نتایج کلیدی عملکرد 15% می باشد.

خود ارزیابی در مدل EFQM به چه صورت می باشد:

یک بازنگری  سیستماتیک ، منظم و جامع از فعالیت ها و نتایج بدست آمده از مدل سرآمدی این عملکرد می باشد که این مدل به ما این اجازه را می دهد که بصورت واضح و شفاف نقاط قوت و حوزه های نیازمند را شناسایی کنیم.

روش های خود ارزیابی:

پرسشنامه
ماتریسی
کارگاهی
پروفرما
شبیه سازی فرآیند گرفتن پاداش و جایزه

سطوح تعالی در کسب پاداش:

دریافت گواهینامه
دریافت تقدیرنامه
تندیس بلورین
تندیس سیمین
تندیس زرین

مدل تعالی سازمانی در ایران:

مدل فرایندی EFQM از سال 1382 توسط وزارت های صنایع و معادن به اجرا در آمده که این وزارت خانه ها و موسسات مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را پی ریزی نمودند و در 2 دوره از برگزاری جایزه ملی بهره وری و پس از طی چند دوره به مرحله خود ارزیابی موفق به پرکردن اضهار نامه برای دریافت گواهینامه شدند.

2 دیدگاه دربارهٔ «مدیریت فرایندی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *